Kosmisk Strålning


Original Title:

  Cosmic Muons
  Kosmiska myoner

   Keywords:

   cosmic rays muons detectors ISS kosmisk strålning myoner detektorer rymdstationen ISS

   Description:

    The Earth's atmosphere is constantly hit by particles from space, so called cosmic radiation. When these particles hit the atmosphere a shower of new, short lived particles are formed. One of these particles is the muon. In this scenario we describe how the muon flux can be measured in the classroom using muon detectors in Stockholm House of Science. These measurements can then be compared to measurements done at ISS. The importance of the Earth\'s atmosphere and magnetic field is discussed.
    Jordens atmosfär träffas hela tiden av partiklar från rymden, s.k. kosmisk strålning. När dessa partiklar kolliderar med vår atmosfär skapas en skur av nya, kortlivade partiklar. En av dessa är myonen. I detta scenario beskrivs hur myonflödet kan mätas på jorden med hjälp av myondetektorer på Vetenskapens Hus i Stockholm. Dessa mätningar kan sedan jämföras med mätningar utförda på ISS. Atmosfärens och jordens magnetfälts inverkan på resultaten diskuteras.

       0
       Material:
       Please, login or register to view material.

       Creative Commons License
       The license of the work Kosmisk Strålning by cecilia
       permits: reproduction, distribution , adaptation
       requires: indication of the license governing the work, attribution and to share derivatives with the same license
       prohibits: commercial use of the work
       Tags