Βροχές Διαττόντων – Πεφταστέρια - Οπτική παρατήρηση & καταγραφή


Original Title:

  Βροχές Διαττόντων – Πεφταστέρια - Οπτική παρατήρηση & καταγραφή

    Keywords:

    μετέωρα βροχές διαττόντων διάττοντες αστρονομικές παρατηρήσεις

    Description:

     Σε αυτό το ενδεικτικό σενάριο μάθησης οι μαθητές καλούνται να εργαστούν με τη μέθοδο Project. Συζητούν, αποφασίζουν ρόλους, συλλέγουν πληροφορίες και υλικό σχετικό με τα μετέωρα και τις βροχές διαττόντων αστέρων. Ενθαρρύνονται να κάνουν οι ίδιοι οπτική παρατήρηση και καταγραφή μετεώρων και προτείνονται πιθανές ημερομηνίες όπου θα μπορούσαν να γίνουν αυτού του είδους οι παρατηρήσεις, με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού ή/και ερασιτεχνών αστρονόμων. Τέλος προτείνονται ιστοσελίδες για υποβολή των παρατηρήσεων και περαιτέρω ενασχόληση με τους διάττοντες αστέρες.

         0
         Material:
         Please, login or register to view material.

         Creative Commons License
         The license of the work Βροχές Διαττόντων – Πεφταστέρια - Οπτική παρατήρηση & καταγραφή by Vagelis.Tsamis
         permits: reproduction, distribution , adaptation
         requires: indication of the license governing the work, attribution and to share derivatives with the same license
         prohibits: commercial use of the work
         Tags