Διαβάσεις της Αφροδίτης και του Ερμή μπροστά από τον Ηλιακό Δίσκο


Original Title:

  Διαβάσεις της Αφροδίτης και του Ερμή μπροστά από τον Ηλιακό Δίσκο

    Keywords:

    venus transit mercury transit solar system sun astronomical unit astronomical observations telescopes solar filters parallax

    Description:

     Η διάβαση ενός πλανήτη είναι το αστρονομικό φαινόμενο κατά το οποίο το οποίο ο πλανήτης περνάει μπροστά από τον από τον ηλιακό δίσκο για έναν παρατηρητή στη Γη, καθώς τα τρία σώματα (Ήλιος – πλανήτης – Γη) ευθυγραμμίζονται, όταν βρεθούν στην τομή των τροχιακών επιπέδων της Γης και της Αφροδίτης ή του Ερμή. Οι διαβάσεις παρουσιάζουν ιδιαίτερο ιστορικό ενδιαφέρον, καθώς ήδη από τον 17ο και 18ο αιώνα αποτέλεσαν μια από τις πρώτες προσπάθειες της επιστημονικής κοινότητας για τον υπολογισμό της Αστρονομικής Μονάδας (AU), τη μέση απόσταση Γης – Ηλίου.
     Όσον αφορά την παιδαγωγική και εκπαιδευτική του αξιοποίηση στη σχολική τάξη, πρόκειται για ένα φαινόμενο που θα προκαλέσει ζωηρό ενδιαφέρον στους μαθητές, τόσο για την παρατήρηση καθαυτό του φαινομένου, με τηλεσκόπιο ή κιάλια, όσο και για την ενεργή συμμετοχή των μαθητών στη συλλογή πληροφοριών μέσω ομαδικών δραστηριοτήτων. Η εργασία με τη μέθοδο Project αποτελεί μια πολύ καλή ευκαιρία να δραστηριοποιηθούν οι μαθητές προς την κατεύθυνση αυτή.

         0
         Material:
         Please, login or register to view material.

         Creative Commons License
         The license of the work Διαβάσεις της Αφροδίτης και του Ερμή μπροστά από τον Ηλιακό Δίσκο by Vagelis.Tsamis
         permits: reproduction, distribution , adaptation
         requires: indication of the license governing the work, attribution and to share derivatives with the same license
         prohibits: commercial use of the work
         Tags