Δημιουργία μεταδεδομένων


Το Discover the COSMOS προσπαθεί να χτίσει μια κοινότητα χρηστών που ενδιαφέρονται όχι μόνο για το κατέβασμα εκπαιδευτικού υλικού, αλλά και για τη δημιουργία καινοτόμου υλικού με τη χρήση ή την επαναχρησιμοποίηση του υφιστάμενου υλικού.

Για να διευκολυνθεί αυτή η ανάγκη η πύλη Discover the COSMOS προσφέρει μια φιλική διαδικτυακή διεπαφή με το χρήστη για το ανέβασμα υλικού. Για να ανεβάσετε νέο εκπαιδευτικό υλικό ή Ενδεικτικά Σενάρια Μάθησης πρέπει πρώτα να τα μαρκάρετε με μεταδεδομένα σύμφωνα με το πρότυπο IEEE LOM. Αυτό γίνεται με τη χρησιμοποίηση του Discover the COSMOS-LOM Metadata Authoring Tool. Οδηγίες για το πώς να χρησιμοποιήσετε αυτό το εργαλείο παρέχονται σε αυτό το αρχείο pdf.