Μέτρηση της καμπύλης φωτός των διπλών συστημάτων αστέρων Be εκπομπής ακτίνων χ (Be X-ray)


Original Title:

  Μέτρηση της καμπύλης φωτός των διπλών συστημάτων αστέρων Be εκπομπής ακτίνων χ (Be X-ray)

    Keywords:

    demonstrator ακτίνες Χ διπλοί αστέρες φωτεινότητα

    Description:

     Η δραστηριότητα βοηθά τους μαθητές να κατανοήσουν τη δυναμική των αστρικών συστημάτων μέσω της παρακολούθησης των διπλών συστημάτων αστέρων Be εκπομπής ακτίνων χ.

         4.298245
         Average: 4.3 (57 votes)
         Certified content by Discover the COSMOS (Demonstrator)
         Material:
         Please, login or register to view material.

         Creative Commons License
         The license of the work Μέτρηση της καμπύλης φωτός των διπλών συστημάτων αστέρων Be εκπομπής ακτίνων χ (Be X-ray) by angelos
         permits: reproduction, distribution , adaptation
         requires: indication of the license governing the work, attribution and to share derivatives with the same license
         prohibits: commercial use of the work
         Tags