Ημέρα και Νύχτα


Original Title:

  Ημέρα και Νύχτα

    Keywords:

    Ημέρα Νύχτα Μήκος ημέρας Εποχές Γεωγαφικό Πλάτος Τροχιά Ήλιος

    Description:

     Μια εργασία που εστιάζει στο φαινόμενο της μέρας και της νύχτας καθώς και στον προσανατολισμό του Ήλιου ως προς τη Γη

         5
         Average: 5 (2 votes)
         Material:
         Please, login or register to view material.

         Creative Commons License
         The license of the work Ημέρα και Νύχτα by Thanos Leontios
         permits: reproduction, distribution , adaptation
         requires: indication of the license governing the work, attribution and to share derivatives with the same license
         prohibits: commercial use of the work
         Tags