pc-dos


Kuun korkeus 1

3
Average: 3 (1 vote)
Tags

Kuun korkeus 5

3
Average: 3 (1 vote)
Tags

Kuun korkeus 3

3
Average: 3 (1 vote)
Tags

Kuun korkeus 2

4
Average: 4 (1 vote)
Tags

Kuun korkeus 1

4
Average: 4 (1 vote)
Tags

Kuun kiertosuunta 5

1
Average: 1 (1 vote)
Tags

Kuun kiertosuunta 4

4
Average: 4 (1 vote)
Tags

kuun kiertosuunta 2

4
Average: 4 (1 vote)
Tags

Kuun kiertosuunta 1

4
Average: 4 (1 vote)
Tags

Kuu ja Venus lähekkäin iltataivaalla

4
Average: 4 (3 votes)
Tags