Bortom det synliga


Original Title:

  Bortom det synliga

    Keywords:

    Den moderna fysiken

    Description:

     För hundra år sedan ansåg man att fysiken var fullbordad som vetenskap. Allting förändrades på några årtionden: fysikens lagar gällde trots allt inte överallt. Bortom den värld som kan urskiljas med blotta ögat ter sigallting nu annorlunda, i såväl oändligt liten som gränslöst stor skala.

         0
         Material:
         Please, login or register to view material.

         Creative Commons License
         The license of the work Bortom det synliga by Timo Suvanto
         permits: reproduction, distribution , adaptation
         requires: indication of the license governing the work, attribution and to share derivatives with the same license
         prohibits: commercial use of the work
         Tags