Hjälp


Syftet med denna avdelning är att göra dej förtrogen med hur denna sajt fungerar och den har utformats för att stödja både noviser och vana användare. För den skull går vi steg för steg igenom och illustrerar alla aspekter av Discover the COSMOS. Vi börjar med att förklara de mest grundläggande och enkla funktionerna och fortsätter sedan med de mer komplicerade och avancerade procedurerna.

För att navigera genom de olika ämnena i Hjälp-sektionen, använd länkarna som du hittar alldeles nedanför denna text. På den sidan kan du se rubrikerna på alla de viktigaste ämnena i Hjälp-sektionen. När du läser ett ämne kan du navigera till föregående eller efterföljande ämne genom att använda pilarna under texten. Om du klickar på ”up” kommer du tillbaka till denna sida.

Har du ytterligare frågor, tveka inte att kontakta oss!