Αρχή Διατήρησης της Ορμής κατά τη σύγκρουση σωματιδίων


Original Title:

  Αρχή Διατήρησης της Ορμής κατά τη σύγκρουση σωματιδίων

    Keywords:

    ορμή αρχή διατήρησης της ορμής διανύσματα ακτίνια

    Description:

     Students will determine the total momentum from all particles tracked after a particle collision and will calculate (magnitude & direction) the missing momentum by applying two different methods of adding vectors.
     Κύρια δραστηριότητα αποτελεί ο υπολογισμός από μαθητές της ολικής ορμής όλων των σωματιδίων που παράγονται κατά την σύγκρουση δύο δεσμών σωματιδίων. Οι μαθητές χρησιμοποιώντας δύο διαφορετικές μεθόδους πρόσθεσης διανυσμάτων υπολογίζουν την ολική ορμή (μέγεθος και διεύθυνση) και βγάζουν χρήσιμα συμπεράσματα για την ορμή μη ανιχνεύσιμων σωματιδίων.

        5
        Average: 5 (1 vote)
        Material:
        Please, login or register to view material.

        Creative Commons License
        The license of the work Αρχή Διατήρησης της Ορμής κατά τη σύγκρουση σωματιδίων by angelos
        permits: reproduction, distribution , adaptation
        requires: indication of the license governing the work, attribution and to share derivatives with the same license
        prohibits: commercial use of the work
        Tags