Identifiera partiklar i ATLAS och bestäm Z0-partikelns massa.


Original Title:

  Identifiera partiklar i ATLAS och bestäm Z0-partikelns massa.

    Keywords:

    Standardmodellen ATLAS invariant massa Z0

    Description:

     Detta material innehåller en powerpoint som ger en introduktion till Standardmodellen, LHC och ATLAS. Dessutom beskrivs ett upplägg för hur Minerva kan användas för att elever ska bekanta sig med ATLAS, olika händelser och beräkna Z0-massan. Materialet innehåller också en tabell som kan användas vid beräkning av Z0-massan.

         0
         Material:
         Please, login or register to view material.

         Creative Commons License
         The license of the work Identifiera partiklar i ATLAS och bestäm Z0-partikelns massa. by cecilia
         permits: reproduction, distribution , adaptation
         requires: indication of the license governing the work, attribution and to share derivatives with the same license
         prohibits: commercial use of the work
         Tags