Πρόσκρουση με τη Γη


Original Title:

  Πρόσκρουση με τη Γη

    Keywords:

    demonstrator κρατήρες μετεωρίτες Google Earth πρόσκρουση

    Description:

     Η δραστηριότητα αυτή βοηθά τους μαθητές να κατανοήσουν πώς μπορεί το διάστημα να επηρεάσει τη ζωή στη Γη. Οι μαθητές ψάχνουν για γνωστούς κρατήρες πρόσκρουσης και κάνουν μετρήσεις για να προσδιορίσουν το μέγεθός τους. Χρησιμοποιώντας έναν προσομοιωτή πρόσκρουσης προσπαθούν να αναπαράγουν αυτούς τους κρατήρες. Αυτό δίνει στους μαθητές τη δυνατότητα να εξάγουν συμπεράσματα για τον τύπο των αντικειμένων που ενδέχεται να έχουν χτυπήσει τη Γη στο παρελθόν, και πως αυτές οι προσκρούσεις επέδρασαν στη ζωή στη Γη εκείνη την εποχή.

         4.26415
         Average: 4.3 (53 votes)
         Certified content by Discover the COSMOS (Demonstrator)
         Material:
         Please, login or register to view material.

         Creative Commons License
         The license of the work Πρόσκρουση με τη Γη by angelos
         permits: reproduction, distribution , adaptation
         requires: indication of the license governing the work, attribution and to share derivatives with the same license
         prohibits: commercial use of the work
         Tags