Αστρολογία και Ζωδιακός Κύκλος


Original Title:

  Αστρολογία και Ζωδιακός Κύκλος

    Keywords:

    Ήλιος Αστέρι Αστερισμοί Ακρίβεια Εκλειπτική

    Description:

     Μελέτη Αστρολογικών και Αστρονομικών αστερισμών. Εξηγηση εννοιών εκλειπτικής και μετάπτωσης

         5
         Average: 5 (3 votes)
         Material:
         Please, login or register to view material.

         Creative Commons License
         The license of the work Αστρολογία και Ζωδιακός Κύκλος by Thanos Leontios
         permits: reproduction, distribution , adaptation
         requires: indication of the license governing the work, attribution and to share derivatives with the same license
         prohibits: commercial use of the work
         Tags