Μια μελέτη της παράλλαξης


Original Title:

  Εξερεύνηση της έννοιας της παράλλαξης

    Keywords:

    παράλαξη αστέρας απόσταση

    Description:

     Μελέτη της έννοιας της παράλλαξης

         3.5
         Average: 3.5 (2 votes)
         Material:
         Please, login or register to view material.

         Creative Commons License
         The license of the work Μια μελέτη της παράλλαξης by Gavrilis Kostas
         permits: reproduction, distribution , adaptation
         requires: indication of the license governing the work, attribution and to share derivatives with the same license
         prohibits: commercial use of the work
         Tags