Lyhyt johdatus Discover the COSMOS-oppimisprojektiin


Discover the COSMOS -oppimisprojektille ominaista on innovatiivinen pedagoginen lähestymistapa, joka tempaa mukaansa niin oppilaat, opettajat kuin suuren yleisönkin leikkisän tiedeoppimisen jaksoissa. Projektin pääajatus on että tieteen oppiminen merkitsee sitä, että oppijat itse luovat tietoa.

Projekti perustuu informaatio- ja kommunikaatioteknologian (ICT) luomien työkalujen (virtuaaliympäristöjen, visualisaatioteknologien, laadukkaiden 2D- ja 3D-animaatioiden, interaktiivisten pelien) tehokkaaseen käyttöön, ja sen tarkoituksena on tarjota kokeiluun ja vuorovaikutukseen perustuva käyttäjäkokemus, joka mahdollistaa oppimisen missä vain ja million vain.

Tämän päämäärän saavuttamiseksi konsortio kehittelee edistyneitä pedagogisia suunnitelmia, jotka perustuvat yleisen tieteellisen kysymyksen ympärille rakentuvaan tehtävään. Se kehittelee myös verkkoympäristön, Discover the COSMOS-oppimisportaalin opetus- ja outreach[??]portaalin helpottamaan ehdotettujen suunnitelmien käyttöönottoa.