En kort intoduktion till Discover the COSMOS-projektet


Discover the COSMOS-projektet är exempel på ett innovativt pedagogiskt projekt med syftet att aktiverar studenter, lärare och en bredare allmänhet under längre perioder för att lära sig naturvetenskap på ett lekfullt sätt. Tanken med detta projekt är att lärandeprocessen är en process där den som lär sig själv skapar kunskap.

Genom att effektivt använda verktyg inom informations- och kommunikations-teknologi (ICT) – virtuella miljöer, visualiseringstekniker, 2D- och 3D-animationer av hög estetisk kvalitet och interaktiva simuleringar, vill projektet ge användaren en upplevelse av ”påtaglighet och kontakt” med forskningsområdet, som dessutom kan utföras ”när som helst, var som helst”.

För att nå detta syfte ämnar konsortiet att utveckla avancerade pedagogiska scenarier som byggs upp kring ett uppdrag med en allmän vetenskaplig frågeställning. Konsortiet kommer för detta ändamål också att utveckla en webbaserad miljö, nämligen portalen “Discover the COSMOS” för utåtriktad utbildning.