Ταξινόμηση Σφαιρωτών Αστρικών Σμηνών


Original Title:

  Ταξινόμηση Σφαιρωτών Αστρικών Σμηνών

    Keywords:

    globular star clusters stars galaxy σφαιρωτά σμήνη αστέρων γαλαξίας γαλαξιακό επίπεδο γαλαξιακή άλως γαλαξιακά σμήνη Μ87 νάνοι ελλειπτικοί γαλαξίες

    Description:

     Κατά τη διάρκεια αυτού του εκπαιδευτικού σεναρίου οι μαθητές:
     1. Θα μάθουν για τα Σφαιρωτά Αστρικά Σμήνη.
     2. Θα μάθουν για το σύστημα ταξινόμησης των Σφαιρωτών Σμηνών.
     3. Θα εξοικειωθούν με τη διεξαγωγή αστρονομικών παρατηρήσεων με ρομποτικό τηλεσκόπιο.

         0
         Material:
         Please, login or register to view material.

         Creative Commons License
         The license of the work Ταξινόμηση Σφαιρωτών Αστρικών Σμηνών by Vagelis.Tsamis
         permits: reproduction, distribution , adaptation
         requires: indication of the license governing the work, attribution and to share derivatives with the same license
         prohibits: commercial use of the work
         Tags