Εισαγωγή στη φυσική στοιχειωδών σωματιδίων


Original Title:

  Εισαγωγή στη φυσική στοιχειωδών σωματιδίων

    Keywords:

    ανιχνευτές στοιχειώδη σωμάτια ύλη HYPATIA

    Description:

     Γενική εισαγωγή στη φυσική στοιχειωδών σωματιδίων μέσω της ανάλυσης πραγματικών πειραμταικών δεδομένων. Οι μαθητές μαθαίνουν πωσ ανιχνεύονται τα σωματίδια αλλά πως οι ίδιοι μπορούν να αναλύουν τις τροχίες των σωματιδίων και να αναγνωρίζουν το είδος τους.

         5
         Average: 5 (2 votes)
         Material:
         Please, login or register to view material.

         Creative Commons License
         The license of the work Εισαγωγή στη φυσική στοιχειωδών σωματιδίων by angelos
         permits: reproduction, distribution , adaptation
         requires: indication of the license governing the work, attribution and to share derivatives with the same license
         prohibits: commercial use of the work
         Tags