Πλανητικά Νεφελώματα – Προέλευση, ιδιότητες & ταξινόμηση


Original Title:

  Πλανητικά Νεφελώματα – Προέλευση, ιδιότητες & ταξινόμηση

    Keywords:

    planetary nebula stars white dwarf

    Description:

     Στο εκπαιδευτικό αυτό σενάριο οι μαθητές:
     1. Μαθαίνουν για τα διάφορα σχήματα και δομές των πλανητικών νεφελωμάτων και για το σύστημα κατάταξης Vorontsov - Velyaminov.
     2. Χρησιμοποιούν ρομποτικά τηλεσκόπια για αστρονομικές παρατηρήσεις πλανητικών νεφελωμάτων.

         0
         Material:
         Please, login or register to view material.

         Creative Commons License
         The license of the work Πλανητικά Νεφελώματα – Προέλευση, ιδιότητες & ταξινόμηση by Vagelis.Tsamis
         permits: reproduction, distribution , adaptation
         requires: indication of the license governing the work, attribution and to share derivatives with the same license
         prohibits: commercial use of the work
         Tags