Παρατήρηση και καταγραφή αποκρύψεων αστέρων από αστεροειδείς


Original Title:

  Παρατήρηση και καταγραφή αποκρύψεων αστέρων από αστεροειδείς

    Keywords:

    stars asteroids universal time timing photometry video capture

    Description:

     Στην εργασία αυτή προτείνεται η χρήση της μεθόδου Project για την ενασχόληση μιας ή περισσότερων ομάδων φοιτητών ή μαθητών με αστρονομικές παρατηρήσεις αποκρύψεων αστέρων από αστεροειδείς. Επειδή πρόκειται για πολύ εξειδικευμένο είδος αστρονομικής παρατήρησης, που απαιτεί εμπειρία, ικανότητες, ειδικό εξοπλισμό και πολύ διαθέσιμο χρόνο, συνιστάται να γίνει υπό την εποπτεία και με την καθοδήγηση εκπαιδευτικών με ανάλογη εμπειρία στο συγκεκριμένο αντικείμενο, καθώς και με τη βοήθεια ερασιτεχνών αστρονόμων, με την προϋπόθεση ότι διατίθεται ο κατάλληλος εξοπλισμός.

         0
         Material:
         Please, login or register to view material.

         Creative Commons License
         The license of the work Παρατήρηση και καταγραφή αποκρύψεων αστέρων από αστεροειδείς by Vagelis.Tsamis
         permits: reproduction, distribution , adaptation
         requires: indication of the license governing the work, attribution and to share derivatives with the same license
         prohibits: commercial use of the work
         Tags