Παιχνίδι Bosemon


Original Title:

  Παιχνίδι Bosemon

    Keywords:

    demonstrator game CERN Standard Model

    Description:

     Γνωρίστε τα συστατικά της ύλης, σύμφωνα με το Καθιερωμένο Πρότυπο, με ένα διασκεδαστικό παιχνίδι.

         4.357145
         Average: 4.4 (56 votes)
         Certified content by Discover the COSMOS (Demonstrator)
         Material:
         Please, login or register to view material.

         Creative Commons License
         The license of the work Παιχνίδι Bosemon by sangelid
         permits: reproduction, distribution , adaptation
         requires: indication of the license governing the work, attribution and to share derivatives with the same license
         prohibits: commercial use of the work
         Tags