Μέτρηση της περιφέρειας της Γης


Original Title:

  Measurement of the Earth Circumferance
  Μέτρηση της περιφέρειας της Γης

   Keywords:

   Eratosthenes Ερατοσθένης

   Description:

    Eratosthenes measurement of the Earth's circumferance
    Μέτρηση της περιφέρειας της Γης με τη μέθοδο του Ερατοσθένη

       4.5
       Average: 4.5 (2 votes)
       Material:
       Please, login or register to view material.

       Creative Commons License
       The license of the work Μέτρηση της περιφέρειας της Γης by plameras
       permits: reproduction, distribution , adaptation
       requires: indication of the license governing the work, attribution and to share derivatives with the same license
       prohibits: commercial use of the work
       Tags