Δορυφόροι


Original Title:

  Δορυφόροι

    Keywords:

    νόμος της βαρύτητας, είδη δορυφόρων, τροχιές, δορυφόροι

    Description:

     Πληροφορίες και υλικό σχετικά με τους δορυφόρους και τη βαρύτητα

         3.333335
         Average: 3.3 (3 votes)
         Certified content by COSMOS
         Material:
         Please, login or register to view material.

         Creative Commons License
         The license of the work Δορυφόροι by Thanos Leontios
         permits: reproduction, distribution , adaptation
         requires: indication of the license governing the work, attribution and to share derivatives with the same license
         prohibits: commercial use of the work
         Tags